Jelentkezés

Mágneses nanoszerkezetek számítógépes szimulációja ab-initio módszerekkel – futó

Projektünkben a nagysűrűségű mágneses adattárolás alapjául szolgáló mágneses jelenségek és heterogén rendszerek elméleti, számítógépes vizsgálatát tűztük ki célul. Vizsgálatainkat olyan többszintű módszerrel végezzük, melyben egy spin-model paramétereit ab initio számításokkal határozzuk meg, majd a rendszer mágneses folyamatait spin-dinamika számolásokkal modellezzük. Réteges heteroszerkezetekben a kicserélődési csatolás jelenségének minél szélesebb körű megértését szándékozzuk elérni, míg a felülethez csatolt nanorészecskékben a szuperparamágneses határ kontrollálhatóságát tanulmányozzuk.
Széles nemzetközi együttműködésben végzett projektünkkel, melyben számos kísérleti és ipari kutatóhellyel is kapcsolatban állunk, nemcsak a közeljövő technológiai fejlesztéseihez szeretnénk hozzájárulni, hanem újszerű elméleti módszerek segítségével a szilárdtestek véges hőmérsékletű mágnességének fundamentális kérdéseire is megoldást keresünk. A projekt hangsúlyozott feladata fiatal kollégák bevonása a kutatásba azzal a céllal, hogy a modern számítógépes szilárdtestfizika ill. anyagtudomány hazai kutatóbázisát erősítsük.

Projektvezető:
Dr. Szunyogh László (Fizika Intézet)
Webcím:
http://www.phy.bme.hu/~szunyogh/
Résztvevők:
Fizika Intézet (TTK-PHY)
Együttműködések:

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

OTKA-77771 (2009-2013)
OTKA-83114 (2011-2013)
OTKA-68312 (2011-2014)

FP7 Femtospin (2012-2015)