Jelentkezés

Sztereoszelektív ketén-imin cikloaddíciók kvantumkémiai vizsgálata – futó

A β-laktám gyűrű számos biológiailag aktív vegyület alkotórésze. Előállításának egy kézenfekvő módja a Staudinger-szintézis, ami ketének és iminek [2+2] stepwise cikloaddíciója. Abban az esetben, ha valamelyik komponens megfelelő királis segédcsoportot tartalmaz, akkor reakció sztereoszelektív, a szelektivitás számos tényezőtől függ.
Kutatásunk során azt vizsgáljuk modern kvantumkémiai módszerekkel, hogy az elfogadott reakciómechanizmus alapján számított adatok megfelelnek-e a kísérleti eredményeknek. Terveink közt szerepel még preparatív jelentőségű új királis segédcsoportok hatásának vizsgálata.
A elvégezni kívánt vizsgálatok kutatócsoportunk számítási teljesítményét jóval meghaladja, nagyteljesítményű számítástechnikai háttér elengedhetetlen hozzá.

Projektvezető:
Komjáti Balázs (Szerves Kémia és Technológia Tanszék)
Résztvevők:
Szerves Kémia és Technológia Tanszék (VBK-SZSKEM)