Jelentkezés

Benzol - naftalin dimerek kölcsönhatási energiájának számítása – befejezett

A különböző orientációjú benzol - naftalin dimerek nagyobb kihívást jelentenek az újonnan kifejlesztett kvantumkémiai módszerek számára, mint a különböző orientációjú benzol - benzol dimerek. A kutatás célja egy olyan elméleti módszert szolgáltatni, mely pontosan és hatékonyan képes kezelni ezeket a rendszereket is. Az "Önálló feladat" című vegyészmérnök MSc tárgy keretében a hallgatók a legújabb elméleti módszerekkel kiszámítják a komplexek egyensúlyi geometriáihoz tartozó kölcsönhatási energiákat, felveszik a potenciál görbéket, illetve potential felületeket, és diszperziós együtthatókat számítanak. A különböző módszerekkel számított kölcsönhatási energiákat nagypontosságú számításokból származó referenciához viszonyítják. A különböző módszerekkel számított potenciálgörbéket az előző tesztek alapján kiválasztott legpontosabb módszerrel számított potenciálgörbékhez viszonyítják. A diszperziós együtthatókat lehetőség szerint irodalmi, vagy nagypontosságú számításokból származó értékekkel hasonlítják össze.

Projektvezető:
Mezei Pál Dániel (Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék)
Webcím:
https://www.facebook.com/groups/1964456177111879/
Résztvevők:
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (VBK-IAACHEM)