Jelentkezés

Ferrocén alapú hipovalens vegyületek vizsgálata – futó

A stabil szingulett karbének kémiája napjaink egyik intenzíven kutatott témája, köszönhetően a rendszer egyedülálló elektronszerkezetének, organokatalitikus aktivitásának. Az utóbbi időben az úgynevezett funkcionalizált karbének kerültek előtérbe, melyek tulajdonságai változtathatóak a megfelelő funkciós csoportok megválasztásával, így az adott alkalmazáshoz megfelelő vegyületeket tudunk előállítani. Új típusú funkcionalizált karbénként állítottak elő a ferrocén alapú karbéneket, mely a redox-aktív ferrocénnek köszönhetően számos érdekes tulajdonságot mutatnak. A projekt célja ezen rendszerek további vizsgálata, tulajdonságaik pontosabb megértése.

Projektvezető:
Buzsáki Dániel (Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)
Résztvevők:
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (VBK-IAACHEM)
Együttműködések:

University of Kassel
University of Stuttgart