Jelentkezés

Kation-pi kölcsönhatások kvantumkémiai és kombinált kvantumkémiai modellezése – futó

A kation-pi kölcsönhatások igen sokféle szerepet játszanak a fehérjék kémiájában. Részt vesznek a fehérje harmadlagos szerkezetének kialakításában valamint sok esetben szerepet játszanak a fehérjék ligandumainak felismerésében és aktív zsebbe történő bekötődésében is.
A citidilil-kolin transzferáz enzim a malária kórokozájának kulcsfontosságú enzimje, melyet az Prof. Vértessy Beáta csoportjában kísérletileg vizsgálnak. A munkánk célja kettős. Egyrészt szeretnénk megvizsgálni a CCT (citidilil-kolin transzferáz) enzim és szubsztrátja/terméke között kialakuló kation-pi kölcsönhatásokat. Szeretnénk megvizsgálni az egyes aminosavak szerepét, hogy értelmezni tudjuk a kísérleti munka során mutánsokkal mért termodinamikai paramétereket. Másrészről, szeretnénk kvantitatívan meghatározni a kolin és foszfokolin molekulák és aromás aminosavak között kialakuló kation-pi kölcsönhatás erősségét. A munka végső célja, hogy egy olyan általános modellt hozzunk létre, amellyel a különböző aromás zsebekbe kötődő kolin/foszfokolin ligandumok kötéserősségét lehetne megjósolni. A munkához kvantumkémiai és kombinált kvantumkémiai molekulamechanikai (QM/MM) módszereket szeretnénk használni.

Projektvezető:
Dr. Oláh Julianna (Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)
Résztvevők:
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (VBK-IAACHEM)
Együttműködések:

Természettudományi Kutatóközpont
VBK-ABET