Jelentkezés

Isopropil-malát enzim reakciómechanizmusának modellezése – futó

Az izopropil-malát dehidrogenáz enzim nagyon fontos szerepet játszik baktériumok leucin bioszintézisében, amely létfontosságú ezen szervezetek működőképességéhez. Az enzim egy kétlépéses folyamatban katalizálja az isopropil-malát szubsztrát dehidrogénezését, de e folyamat részletei egyelőre még nem ismertek.
A projekt célja, hogy modellezzük az isopropyl-malát dehidrogenáz enzim reakciómehcanizmusát. Felderítsük azokat az aminosavakat, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak az enzim működésében, és meghatározzuk a reakció energiagátját. A modellezés során egy újonnank meghatározott kristályszerkezetből indulunk ki, és molekuladinamikai szimulációk és kombinált kvantumkémiai számításokat használunk fel, hogy elérjük célunkat.
Reméljük, hogy az eredményeink nem csak az izopropil-malát dehidrogenáz enzim működésének megértéséhez fognak hozzájárulni, hanem segítenek az egész enzim osztály működését megérteni.

Projektvezető:
Dr. Oláh Julianna (Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)
Résztvevők:
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (VBK-IAACHEM)
Együttműködések:

Természettudományi Kutatóközpont,
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Macromolecular Crystallography (HZB-MX), Albert-Einstein-Str. 15, D-12489 Berlin, Germany,
Universitá degli Studi di Parma, Dipartimento di Bioscienze, Viale G.P. Usberti 23/A, I-43100 Parma, Italy.