Jelentkezés

Jód-kémia – futó

A Briggs-Rauscher (BR) reakció az egyik legismertebb oszcillációs reakció, ugyanakkor a felfedezése óta eltelt kb. 40 év alatt a reakciómechanizmus részleteit nem sikerült teljes mértékben tisztázni. A mechanizmus megértésének nehézségét az jelenti, hogy több olyan intermedier is döntő szerepet játszhat a folyamatokban, melyek időbeli követése vagy reakcióik elkülönített vizsgálata mérési módszerekkel jelenleg nem lehetséges. A megoldást a rendszer kvantumkémiai vizsgálata jelentheti.

Célunk tehát a BR reakcióban megjelenő egzotikus jód vegyületek szerkezetének, illetve reakcióinak vizsgálata kvantumkémiai számítások segtségével.

Projektvezető:
Holló Gábor (Fizika Intézet)
Résztvevők:
Fizika Intézet (TTK-PHY)