Jelentkezés

Nagy térkitöltésű csoportok hatásainak vizsgálata ab initio módszerekkel – futó

A nagy térkitöltésű csoportok általánosan elfogadott elmélete szerint ezek a csoportok a vegyület stabilitásáért felelősek, lelassítják vagy akár megszüntetik a reakciót, egyszerűen sztérikus gátlás miatt. Azonban számos példát találtunk az irodalomban ahol ez a hatás nem vagy éppen ellentétes módon jelentkezik, melyre eddig nem adtak elfogadható választ. A kutatás központi kérdése a nagy térkitöltésű csoportok lehetséges speciális hatásainak megismerése és az általánosan kialakult kép esetleges módosítása. A vizsgálni kívánt reakciók a kémia széles tartományát lefedik (szerves, fém- és elemorganikus vegyületek reakciói), de ezek mind kötődnek a csoport által már régóta vizsgált foszfor- és divalens szén főcsoportbeli elemek kémiájához. A elvégezni kívánt vizsgálatok a szokásos kvantumkémiai számítások erőforrásigényét jóval meghaladja, nagyteljesítményű számítástechnikai háttér elengedhetetlen hozzá.

Projektvezető:
Szilvási Tibor (Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)
Webcím:
http://iaachem.bme.hu/
Résztvevők:
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (VBK-IAACHEM)
Együttműködések:

Prof. West (Uni. Wisconsin)
Prof. Driess (TU Berlin)