Jelentkezés

Foszfol-tartalmú polikondenzált rendszerek vizsgálata – futó

A foszfor heteroatomot tartalmazó rendszerek előállítása és vizsgálata népszerű kutatási terület, hiszen a foszfol többi öttagú heterociklustól eltérő tulajdonságai miatt a vegyületek alkalmasak lehetnek arra, hogy optoelektronikai eszközökben alkalmazzák őket.
Felmerül a kérdés, hogy a foszfol okozta tulajdonságok mekkora rendszerméretig figyelhetőek meg, illetve mekkora eltérés tapasztalható a N-analóg és csak benzol-egységeket tartalmazó rendszerektől. E kérdések megválaszolására különböző méretű szubsztituálatlan, foszfol-egységet tartalmazó rendszereket, illetve azok nitrogén, illetve benzol-egységekből felépülő analogonjait vizsgálom.

Projektvezető:
Szűcs Rózsa (Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)
Résztvevők:
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (VBK-IAACHEM)