Jelentkezés

Szilolok elektronszerkezetének vizsgálata – futó

A kísérletileg előállított szilolok és szilolid anionok elektronszerkezetét és optikai tulajdonságait kívánjuk vizsgálni kvantumkémiai módszerekkel.
A szilaciklopentadienil (szilol) gyűrű olyan öttagú heterociklusos vegyület, amely heteroatomként szilíciumot tartalmaz. A szilol gyűrűkben alacsony a HOMO-LUMO átmenet energiája, így az iparban nagy jelentőségű OLED-ek építőelemeiként használhatóak. Az elektronátmenetet a gyűrűn lévő helyettesítők nagymértékben befolyásolják. Kísérleti munkánk során szilolok és szilolid anionok előállításával foglalkozunk. Jelen számításos kémiai projekt keretében a kísérletileg előállított szilolok és szilolid anionok elektronszerkezetét és optikai tulajdonságait kívánjuk vizsgálni kvantumkémiai módszerekkel. A számítások során feltérképezzük a szilol gyűrűhöz kapcsolódó szubsztituensek hatását a HOMO-LUMO átmenet energiájára és a szimulált UV-vis spektrumra. Az előzőek mellet vizsgálni kívánjuk a projekt során a szilolok fluoreszcens tulajdonságait is.

Projektvezető:
Mokrai Réka Eszter (Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)
Webcím:
http://www.inc.bme.hu/
Résztvevők:
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (VBK-IAACHEM)