Jelentkezés

Kétdimenziós kölcsönható elektronrendszerek – futó

Döntően variációs Monte Carlo számításokat végzünk kétdimenziós elektron- és atomi rendszerek erősen korrelált fázisainak felderítésére. Ide tartoznak (i) a tört kvantum Hall effektus nyitott kérdései (TKHE magasabb Landau nívókon, grafénben, kettősrétegekben stb.), (ii) grafén kettős- és hármasrétegek alacsonyenergiás korrelált fázisai mágneses tér nélkül, (iii) tört Chern szigeletelők fázisai, (iv) keskeny sávú rácsokba töltött ultrahideg atomi gázok fázisai.

Projektvezető:
Dr. Tőke Csaba (Fizika Intézet)
Webcím:
http://www.phy.bme.hu/~tcsaba/pub2.html
Résztvevők:
Fizika Intézet (TTK-PHY)
Együttműködések:

J.K.Jain (Pennsylvania State University)
A.Wójs (Wroclaw University)
V.I.Fa'lko (Lancaster University)